5536  Amsterdamharvard

5537  Antwerp_-_ Antverpia;_ Gallis_ Anvers _ Vernacule_ Antwerpen_( Atlas_van_ Loon)

5542  Britanija

5566  G R-0253

5508 0145gh

5575  Italija1

5517 28528

5616  P E L O P O N- N E S V Ssive M O R E A  Johann Wilhelm Lauremberg 1654

5549  Detroit_de_magellan

5563  Geographischebeschryvinge  Vischer Nicolaus 1642