2838  K R- V I I-003-024

2839  K R- V I I-003-028

2840  K R- V I I-003-029

2845  K R- V I I-003-025

2842  G A L-001scardona

2829  G A L-003durazo

2833  G A L-00831sopotomargaritino

2846  G A L-002valona

2844  G A L-004scutari

2841  K R- V I I-003-030